Najlepšie fitness produkty pre váš zdravý životný štýl

Články a tipy

Znížená funkcia štítnej žľazy – príznaky, príčiny a liečba

Výskyt zníženej funkcie štítnej žľazy, respektíve hypotyreózy je oveľa častejší, než sa kedysi predpokladalo. Podľa posledných odhadov ňou trpí až 20 miliónov Američanov (teda každý 15-ty Američan), no skutočné čísla sú pravdepodobne vyššie. Niektorí odborníci tvrdia, že dokonca 10 až 40 percent Američanov majú suboptimálnu funkciu štítnej žľazy.

Hormóny štítnej žľazy sú používané každou bunkou v tele na regulovanie metabolizmu a telesnej hmotnosti tým, že riadia spaľovanie tukov na energiu a teplo. Hormóny štítnej žľazy sú taktiež potrebné pre zdravý rast a vývoj detí.

Jód je kľúčový pre zdravú štítnu žľazu

Kľúčom k zdravej štítnej žľaze a efektívnemu metabolizmu je jód, ktorý predstavuje veľkú časť samotných molekúl hormónov štítnej žľazy.

Dokonca aj mená rôznych foriem hormónov štítnej žľazy odrážajú počet pripojených molekúl jódu – napríklad T4 má štyri molekuly jódu, T3 (biologicky aktívna forma hormónu) má tri – ukazujúc na fakt, že jód hrá dôležitou úlohu v biochémii štítnej žľazy.

Nízka hladina jódu patrí k jednému z troch najčastejších nedostatkov výživy, spolu s horčíkomvitamínom D.

Vzhľadom k tomu, že jód je tak dôležitý pre funkciu štítnej žľazy, dalo by sa teda s jeho nedostatkom očakávať aj nárast hypotyreózy? Áno, je to presne to, čoho sme svedkami. Z toho teda vyplýva, že problém so štítnou žľazou by vlastne v skutočnosti mohol znamenať nedostatok jódu.

Ak sa cítite pomalý a unavený, máte ťažkosti schudnúť, trápi vás suchá koža, vypadávanie vlasov, zápcha alebo precitlivenosť na chlad, to všetko by mohlo súvisieť s hypotyreózou.

Pred viac ako 100 rokmi sa zistilo, že jód dokáže zabrániť strume (opuchu štítnej žľazy) a tiež napraviť zníženú funkciu štítnej žľazy. Dnes už ale vieme, že jód a jeho účinky sú ešte oveľa rozsiahlejšie.

Jód má v tele štyri dôležité funkcie:

 • Stabilizácia metabolizmu a telesnej hmotnosti
 • Vývoj mozgu u detí
 • Plodnosť
 • Optimalizácia imunitného systému (jód, je účinný proti baktériám, parazitom, vírusom a rakovine)

Kým u jódu za posledné desaťročia dochádzalo k poklesu jeho úrovne v tele, súčasne sa začala zvyšovať miera ochorení na štítnu žľazu, rakovinu prsníka a fibrocystické ochorenia prsníka, prostaty a obezity u dospelých. Taktiež bol zaznamenaný nárast mentálnej retardácie a vývojových oneskorení u detí.

Prečo klesajú úrovne jódu v tele?

Nedostatok jódu je na vzostupe v celom západnom svete. Jeho jednoduché nahradzovanie nemusí byť odpoveďou na uvedený problém, pretože je nutné sa zamerať aj na zopár ďalších faktorov.

Z údajov nedávnych prieskumov vyplýva, že viac ako 11 percent z celkovej americkej populácie, viac ako 7 percent tehotných žien a takmer 17 percent všetkých žien v reprodukčného veku trpí nedostatkom jódu.

Ďalšia štúdia vykonaná FDA uvádza príjem jódu 621 mikrogramov u 2 ročných detí v rokoch 1974 a 1982, v porovnaní s 373 mikrogramov medzi rokmi 1982 a 1991. V rovnakom období pekársky priemysel nahradil pôvodné prídavné látky na pečenie na báze jódu za látky na báze brómu.

Okrem vymiznutia jódu z našich potravín sa výrazne zvýšila expozícia toxickým konkurenčným halogénom (bróm, fluór, chlór a chloristan).

Tieto halogény sú absorbované prostredníctvom jedla, vody, liekov a tiež zo životného prostredia, pričom sa viažu na receptory jódu, čo ešte viac prehlbuje jeho deficit.

Fluorizácia vody, okrem toho, že je veľmi škodlivá pre vaše zdravie v mnohých iných ohľadoch, je ďalšou hlavnou príčinou nedostatku jódu. (Poznámka prekladateľa: na Slovensku na našťastie fluorizácia vody neuskutočňuje, no sú tu ďalšie zdroje fluóru, prevažne fluoridované zubné pasty).

Ďalšie faktory prispievajúce k poklesu úrovní jódu:

 • Diéty s nízkym obsahom rýb, kôrovcov a morských rias
 • Vegetariánstvo a vegetariánska strava
 • Znížené využitie jodidovanej soli
 • Nižšia spotreba jodidu v potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve
 • Použitie rádioaktívneho jódu v mnohých liečebných procedúrach, ktoré súperia s prírodným jódom

Zavýjanie vlkov

Hlavným dôvodom, prečo jód upadol do nemilosti, je tzv. „Wolff-Chaikoff efekt“, čo znamenalo katastrofu pre verejné zdravie. Jednalo sa o experiment, ktorého nesprávne interpretovaný výsledok tvrdil, že hypotyreóza môže byť spôsobená nadmerným príjmom jódu. Avšak v danom experimente bol pokusnej osobe podaný rádioaktívny jód, ktorý je jedovatý.

Nemalo to nič spoločné s jedlom alebo doplnkovým príjmom jódu, keďže tieto sú dve úplne odlišné veci.

Napriek tomu príbehy uvedeného experimentu sa rýchlo rozšírili a vytvorili strach z jódu, čo spôsobilo aj to, že za posledné tri desaťročia bol jód odstránený z veľkej časti potravín.

Nedostatok jódu v USA sa vyskytuje predovšetkým na Stredozápade a pri Veľkých jazerách, pretože jód sa zvyčajne nachádza iba v pôde v blízkosti oceánov, zatiaľ čo pôdy vo vnútrozemských oblastiach sa vyznačujú nedostatkom jódu.

Tomuto vnútrozemskému územiu sa kedysi hovorilo „pás strumy“. Keďže Slovensko je vnútrozemskou krajinou, tento problém sa týka aj nás.

Toxické halogenidy – najväčší konkurenti jódu

Jód je členom skupiny prvkov nazývaných „halogény“, ktorá obsahuje bróm, fluór a chlór. Keď chemicky zreagujú, stanú sa „halogenidmi“: jodidy, bromidy, fluoridy a chloridy. To sú formy s ktorými sa najčastejšie stretnete v potravinách, liekoch a prostredí.

Jodidy a chloridy sú prospešné v malých množstvách, ale bromid a fluorid sú toxické. Tie sa zachytia na receptoroch jódu a následne blokujú činnosť jodidu a hormónov štítnej žľazy, čo vedie, alebo aspoň prispieva k celej rade závažných ochorení.

Jedným z hlavných problémov je, že toxické halogenidy sa vo vašom tele hromadia.

Neexistuje žiadny známy spôsob ich detoxifikácie. Skrátka – brómu a fluóru sa vaše telo nevie zbaviť. Takto sa v tkanivách časom hromadia a pre vaše zdravie spôsobujú katastrofu.

Bromidy

Bromidy vyskytujúce sa všade okolo vás sú pre váš endokrinný systém veľkou hrozbou. Aj napriek zákazu používania bromičitanu draselného v múke zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie, je bromidy možné ešte stále nájsť v niektorých voľno predajných liekoch, potravinách a produktoch osobnej hygieny.

Použitie bromičitanu draselného ako prísady do chleba a pečiva výraznou mierou prispelo k predávkovaniu bromidom v západných krajinách.

Bromičitan sodný možno nájsť v produktoch, ako sú napríklad trvalé vlny, farby na vlasy a textilné farbivá. Benzylkonium sa používa ako konzervačný prostriedok v niektorých kozmetických prípravkoch. Dokonca aj stopové množstvá brómu môžu vyvolať ťažké akné u citlivých jedincov.

A kto potrebuje produkty starostlivosti o pleť, ktoré spôsobujú akné?

Bróm je tiež obsiahnutý v spomaľovačoch horenia používaných v kobercoch, matracoch, čalúneniach, nábytku a niektorých zdravotníckych prístrojoch. Na základe výskumu na zvieratách, bola zistená spojitosť bromidov so zmenami v správaní a poruchami neurologického vývoja, vrátane porúch nedostatku pozornosti u detí.

Spojené štáty sú značne pozadu s ukončením praxe pridávania bromidov do jedla a ďalších spotrebných tovarov, zatiaľ čo niektoré iné krajiny v tomto trende napredovali:

 • V roku 1990, Veľká Británia zakázala bromičitany v chlebe
 • V roku 1994, Kanada urobila to isté
 • Brazília nedávno zakázala bromid v múčnych výrobkoch
 • Európska únia zakázala niektoré zlúčeniny PBDE (polybrómované difenylétery)

V čom je teda problém?

Opäť platí, že keď dôjde na to, čo je najlepšie pre verejnosť, tak firemné zisky sú vždy prednejšie než zdravie.

Výborné zdroje pre získanie viac informácií

Autor a aktivista za práva pacientov Mary Shomonová je jedným z popredných pedagógov na zdravie štítnej žľazy v USA. Viedla najpopulárnejšie spotrebiteľské fórum o štítnej žľazy na stránke About.com.

Mary varuje pacientov majúcich problém so štítnou žľazou, nebežať hneď do obchodu so zdravou výživou a zásobiť sa jódom alebo doplnkami bohatých na jód, ako sú rôzne morské riasy.

Podľa Márie, u niekoho, kto nemá nedostatok jódu, môže jeho nadmerná suplementácia v skutočnosti zhoršiť existujúcu predispozíciu  štítnej žľazy, alebo spustiť ďalšie zhoršovanie jej stavu. Kľúčom k úspechu je správne množstvo jódu – nie moc, nie príliš málo.

Spôsob, ako zistiť úroveň vstrebávania jódu je test na zistenie jeho vylučovania v moči. Protokol všeobecne vyžaduje, aby ste užili dávku jódu, následne zobrali vzorku moču po 24 hodinách a následne poslať vzorku do laboratória, kde sa vypočíta úroveň jódu založená na tom, koľko jódu sa vylúčilo do moču.

Zvýšenie úrovne jódu

Ak trpíte nedostatkom jódu, odporúčam pridať morskú zeleninu do svojho jedálnička. Najlepším zdrojom organicky viazaného jódu o ktorom viem sú nekomerčne zberané riasy.

Dávka je asi 5g denne. Je vždy lepšie získať živiny z prirodzenej stravy než z umelých doplnkov alebo liekov, preto tie užívajte až ako poslednú možnosť.

Niektorí pacienti tiež uvádzajú, že lepšie reagujú na potraviny obsahujúce jód ako na lieky. Ak sa však chystáte použiť doplnok, potom dôrazne odporúčame používať supersaturovaný jód (SSKI), ktorý je k dispozícii ako lacný liek na predpis. Obvykle 1-3 kvapky denne je všetko čo potrebujete.

Prosím, nepoužívajte Lugolov jódový roztok ak je to možné, pretože ten môže stav štítnej žľazy dokonca zhoršovať.

Skutočnosť, že vaša štítna zužitkováva jód len v jeho ionizovanej forme (t.z. jodid), je uvedená ako základný fakt v každej medicínskej učebnici. Vaša štítna žľaza spracováva jodidu (I-) do jódu (I2) pre použitie v tvorbe tyreoglobulínu. Vaše telo potom nevyužíva I2 jód priamo. Ten sa musí najprv rozdeliť do dvoch I-ióny, čo je oxidačná reakcia, ktorá spôsobuje oxidačný stres.

Prenášače jodidu sa nachádzajú aj v iných oblastiach tela okrem štítnej žľazy, vrátane vašich pŕs a v hrubom čreve. Jedna zo skupín transportérov jodidu sa nazýva sodno-jodidový symporter a druhá sa nazýva pendren. Dr David Brownstein pojednáva o sodno-jodidovom symporteri, ale nezmieňuje pendren.

Avšak rovnako ako všetky ostatné iónové prenášače, aj oni vyžadujú elektrický náboj pre pohyb molekúl cez membránu, čo znamená, že jód musí byť vo svojej ionizovanej forme.

Je možné, že pre určité ochorenia niektorí pacienti dosahujú dobré výsledky pomocou Lugolovho roztoku, ale podľa skúseností Catherine Tamarovej, odborníčky na autizmus, je zrejmé, že deti s autizmom a ich matky, sú na tom dobre s jodidom, ale nie nevyhnutne s jódom.

Udržiavať optimálnu hladinu jódu je obzvlášť dôležité, ak ste žena, ktorá plánuje tehotenstvo, alebo ste už tehotná. Uistite sa, že užívate morské riasy alebo tehotenské vitamíny sa správnym množstvom a formou jodidu, nie jódu. Tým výrazne pomôžete chrániť svoje dieťa.

Tipy pre optimalizáciu funkcie štítnej žľazy

David Brownstein, lekár, napísal niekoľko kníh o štítnej žľaze a jóde, ktoré sú cenným zdrojom informácií pre tých z vás, ktorí chcú vedieť viac.

Doktor Hyman pripravil pre vás zopár dobrých odporúčaní v prípade, ak trpíte zníženou činnosťou štítnej žľazy:

 • identifikovať a liečiť príčiny (napr. nedostatok jódu, hormonálna nerovnováha, ekotoxicita, zápal)
 • prispôsobiť jedálniček a pochopiť úlohu výživy (nedostatok jódu, rovnako ako tyrozín, selén, vitamíny A a D, zinok, vitamíny B a omega-3 mastné kyseliny), potravinové alergie, neznášanlivosť lepku a potraviny, ktoré obsahujú goitrogény, ako napríklad sója, ktorá narúša v tele využitie jódu
 • dostatok pohybu
 • zníženie stresu
 • vychutnajte si sauny a horúce kúpele pre detoxikáciu
 • používajte doplnky, ak je to nutné pre ich nutričnú hodnotu

Ak užívate hormóny štítnej žľazy počas doby kratšej ako päť rokov, väčšina ľudí zistí, že oveľa lepšie reaguje na prírodné doplnky hormónov štítnej žľazy obsahujúce všetky zložky T1, T2, T3 a T4, nielen  T4 Synthroid. Lekárnici vedia pripraviť aj prírodné recepty hormónov štítnej žľazy, spýtajte sa ich na to.

Čím viac sa dokážete zbaviť toxických halogenidov, tým viac jódu vaše telo bude schopné absorbovať a tým lepšie bude fungovať aj vaša štítna žľaza.

Na zvýšenie vylučovania fluóru a brómu z tela Laura Power, MS, Ph.D., LDN, ponúka tieto návrhy:

 • vysoké dávky jódu
 • vysoké dávky vitamínu C
 • morská soľ nerafinovaná
 • kúpele v epsom soli
 • potenie v infračervenej saune

Budúcnosť prírodných liekov na štítnu žľazu

Nespravodlivosť, ktorá sa v súčasnosti v Spojených štátoch deje je prekvapivá a šokujúca. Americká FDA vydala zákazy na doplnky stravy pre liečbu štítnej žľazy vyrábané prírodným spôsobom týkajúce sa troch popredných firiem a starý storočný prírodný liek teraz nazýva „nepovolená droga.“

Jedným zo spôsobov, ako obvykle môžete rozlíšiť prírodného lekára od konvenčného, je podľa typu náhradnej hormonálnej terapie štítnej žľazy, ktorú predpisuje.

Prírodní lekári budú takmer výhradne predpisovať vysušené produkty obsahujúce hormóny štítnej žľazy. Podľa skúsenosti väčšine pacientov sa darilo oveľa lepšie s prírodnými prípravkami ako s tými na predpis.

Jedinou výnimkou sú ľudia užívajúci syntetické lieky dlhšie ako 10 rokov. Zdá sa, že pre ich telo je dosť namáhavé vrátiť sa späť k prirodzenej forme. Stiahnutie vysušených doplnkov obsahujúcich hormóny štítnej žľazy z trhu bude mať za následok nebezpečenstvo a škody na státisícoch pacientoch.

Dvaja ďalší významní výrobcovia a distribútori majú teraz dlhý zoznam objednávok pre svoje bio-identické hormonálne prípravky.

Celková neistota ohľadom budúcnosti prírodných liekov na štítnu žľazu znepokojuje veľké množstvo pacientov. V súčasnosti preto aj vznikla tzv. Koalícia pre záchranu prírodných liečiv štítnej žľazy.

Zdroj: mercola.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Súvisiace články

Zbavte sa vyrážok, znamienok a bradavíc! Prírodný recept, ktorý funguje!

Kožné problémy, ktoré trápia milióny ľudí po celom svete, síce zvyčajne nespôsobujú zdravotné problémy,

Ruský lekár tvrdí, že imunitný systém môžete obnoviť za 15 sekúnd. Tu je návod

Populárny profesor z Moskvy Sergei Bubnovskiym konečne odhalil svoju inovatívnu metódu pre posilnenie imunitného systému. Svoju

Recept na domáci prípravok, ktorý Vás okamžite zbaví hmyzu!

V obchodoch síce môžeme nájsť množstvo výrobkov, ktoré tvrdia, že vám pomôžu zbaviť sa

Máte problémy s opuchnutými nohami? Toto Vám pomôže:

Je množstvo príčin, ktoré spôsobujú opuchy nôh. Hormonálne poruchy, horúčavy, zlyhávanie obličiek, tehotenstvo, problémy

Ak používate tieto výrobky, ihneď prestaňte! Rakovino produkty, ktoré bežne používate

The Cancer Prevention Coalition (CPC) a Ralph Nader vydali zoznam 12 výrobkov, ktoré sa

Zbohom vráskam vďaka krému, ktorý si vyrobíte za pár sekúnd!

Pred časom mi moja kamarátka odporučila domáci krém proti vráskam, ktorý už dlho používa

Až 99 percent ľudí sa nechalo nachytať! Viete správnu odpoveď hádanky? Odpoveď v článku.

Až 98 percent ľudí neodpovedalo správne na túto hádanku na prvý pokus...Ako ste na

Tajomstvo bolesti chrbta je vo vašich chodidlách: Robte 15 minút týchto 5 cvikov

Správna starostlivosť o chodidlá môže napomôcť k tomu, aby ste predišli bolestiam chrbta, bokov a kolien Akupresúra

Staroveky recept z Číny, ktorý dá dokopy Vaše zdravie už za jeden mesiac!

Tento jednoduchý nápoj je vyrobený z červenej repy, mrkvy a jabĺk. Eliminuje zlé bunky

Zázračný domáci recept navrhnutý kardiológom: Lieči srdce a chráni pred nádormi!

Dnes vám predstavíme recept na jeden liek, čo lieči doslova celé telo. Bol vytvorený

Takto zistíte, že máte v tele parazitov: Príznaky, o ktorých ani len netušíte!

Infekcie spôsobené parazitmi sú bežnejšie než si myslíme a majú potenciál spôsobovať vážne zdravotné komplikácie.

Nebezpečné príznaky cysty na vaječníku: Vyliečte ju prírodne bez stresu a bolestí

Mnoho žien aspoň raz počas svojho života trpí cystami na vaječníkoch. Väčšina cýst sú neškodné

6 domácich prostriedkov, ako vyliečiť bolestivé afty v ústach

Hnisavé vredy sú vredy, ktoré sa objavujú na ďasnách, jazyku a častejšie na vnútornej strane

Dve stratégie, ktoré vám pomôžu prekonať odpor k cvičeniu

Existujú viaceré dôvody, prečo by sme mali cvičiť. Len 15 minútové cvičenie denne nám

Čo na upchatý nos a zápal dutín? Chrén ako ho nepoznáte!

O tejto rastlinke ste už určite počuli, no nie v súvislosti s liečením, ale ochucovaním jedál. Kedysi

Zbavte svoje pľúca hlienov, bolestí a zápalov len vďaka tomúto…

Každý z nás mal niekedy v živote nejaký problém s prieduškami alebo pľúcami. Či už je to

Domáci sirup na kašeľ a hlieny + Diagnóza podľa farby hlienov

Existuje niekoľko druhov kašľu, pričom najhorší je aktívny a pretrvávajúci kašeľ. V tomto článku nájdete niekoľko

Toto ovocie je na kašeľ 5x účinnejšie než tradičné sirupy z lekárne

Do našich končín sa dostal z Južnej Ameriky ešte v čase Krištofa Kolumba. Pôvodne bol znakom

Zbavte sa zápalu hrdla rýchlo a bez antibiotík! Jediné čo musíte spraviť je…

Zápal v hrdle je infekcia spôsobená baktériou Streptococcus pyogenes. Prejavuje sa zvyčajne bolestivým a začervenaným hrdlom. Postihuje

Za rakovinou, cukrovkou či Alzheimerom je vždy zápal. Odhaľte ho a zneškodnite!

Zápal. Bolesť, tlak, opuch a začervenané koleno, ktoré ste si zranili pri hre basketbale pred

Muž jedol 2 lyžice kokosového oleja, 2x denne, 60 dní. Toto sa stalo s jeho mozgom!

Dr. Mary Newportová má teóriu, že ketóny, ktoré produkuje telo počas konzumácie kokosového oleja,

Neuveriteľné: Ricínový olej a sóda bikarbóna liečia viac než 24 chorôb!

Postupom času sa dozvedáme stále viac a viac o liečivej sile tradičnej ľudovej medicíny. Tá sa úspešne

Neskutočné: Týchto 16 chorôb vyliečite s obyčajnou cibuľou

Cibuľové zábaly 1. Keď máte bolesti hlavy, opuchy, bolesti uší alebo ste prechladnutí, aplikujte si

3 recepty ako eliminovať kašeľ za 24 hodín. Vyberte si jeden

Tvrdia vám, že si ho musíte pretrpieť a príliš sa ním neznepokojovať. Lenže kašeľ vie

100% prírodná bomba na chrípku a nádchu: Budete sa cítiť ako noví už za 24 hodín

Keď sa nádcha alebo nachladnutie nezačne liečiť dostatočne skoro, potom aj spočiatku mierna nepríjemnosť

Zabudnite na antibiotiká! Táto polievka je 100 krát silnejšia!

Táto chutná polievka je špeciálne naformulovaná na úľavu od ušných infekcií, nachladenia, chrípky, nádchy,

Nápoj, čo prečistí a úplne zregeneruje vašu stukovatelú pečeň

Pečeň je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele. Slúži nielen na čistenie krvi od toxínov, ale

Džús, ktorý prebudí aj zo smrtelnej postele: Potláča únavu a navracia energiu

V dnešnom článku vám ukážeme jeden skvelý recept. Odporúča sa ľuďom, ktorí trpia chronickou únavou

Recept, ktorý Vás zbaví chorôb! Lieči krvný tlak, pečeň, obličky aj črevá!

Tento článok svoju pozornosť upriami na červenú repu (cviklu), ktorá sama o sebe je extrémne

Mám 60 rokov a táto zelenina mi vrátila zrak, vyliečila pečeň a prečistila črevá

Zdravie máte iba jedno. Je nesmierne dôležité, aby sme sa o svoje telo starali, ak

Príbeh na zamyslenie: Semienko, ktoré nikdy nevyrástlo

Jeden úspešný podnikateľ zostarol a chcel svoju firmu zanechať v čo najlepších rukách. Nevedel, koho zo

Už nikdy viac problém s hormónmi a štítnou žľazou vďaka týmto…

Esenciálnych olejov.. 1. Olej zo sladkého drievka Tento olej má silné antidepresívne účinky, ktoré sú veľkým

5 poloprávd z medicíny o ktorých by mal vedieť každý!

Do dnešných dní boli publikované mnohé vskutku ohromujúce vedecké objavy. Je preto dosť ťažké sa

Pár kvapiek tohto séra a vlasy dorastajú!

S vypadávaním vlasom má dnes problémy veľmi veľa ľudí. Príčiny môžu byť rôzne. Tento fenomén

20 prírodných liekov proti bolesti z Vašej kuchyne!

1. Zmiernite si bolesti svalov a hlavy so zázvorom Nedávny dánsky výskum ukázal, že každodenná konzumácia

10 potravín, čo zvyšujú hladinu horčíka, regulujú krvný tlak a znižujú svalovú únavu

Podľa odborníkov je nízka hladina horčíka jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich situácii nutričnej nedostatočnosti, ktorá

Lekári ju nenávidia: Diéta, čo zabíja rakovinu, odstraňuje migrény a lieči autizmus

Mnohé výskumy naznačujú, že jeden zvláštny druh diéty je nadmieru efektívny v boji s celým radom

Bolia Vás kĺby? Vyhýbajte sa týmto 8 potravinám!

Kĺby spájajú kosti, poskytujú podporu a pomáhajú nám hýbať sa. Akékoľvek poškodenie kĺbov po úraze

10 vedľajších účinkov antikoncepcie, o ktorých neviete

Užívanie antikoncepcie býva najspoľahlivejšou voľbou, ak nechcete otehotnieť (teda, okrem celibátu). Čo sa však

8 spôsobov, ako predísť vzniku obličkových kameňov

Obličkové kamene sú v dnešnej dobe častým zdravotným problémom mnohých ľudí. Z jedného dňa na druhý vás

Táto kombinácia vyplaví všetky toxíny a dokonale prečistí vaše črevá

Rozprávanie o vlastnej funkcii čriev, zápche, hnačke, či iných háklivých ochoreniach spôsobených zanedbávaním zdravia, rozhodne nie

Zubná pasta dokáže okrem čistenia zubov aj týchto 20 vecí…

Vedeli ste, že zubnú pastu môžete využiť nielen na čistenie zubov, ale na kopec

Týmto 4 zvyškom jedál sa určite vyhnite!

Každý z nás miluje, ak si nemusíme zakaždým variť nové jedlo, ale si jednoducho zohrejeme

Ako zastaviť a predchádzať vypadávaniu vlasov?

Vypadávanie vlasov je častým problémom, ktorým trpia ženy, muži a niekedy dokonca aj deti. Príčin

Stlačte vášmu bábätku tieto body na nohách pre utíšenie bolesti a lepší spánok

Hádam všetci rodičia sa zhodnú na tom, že keď ich deti zažívajú nepríjemné pocity,

Ginko biloba, áno, či nie?

Začiatkom r 2010 svetové tlačové agentúry informovali o neúčinnosti Ginko biloby pri Alzheimerovej chorobe. K tomuto

Cesnak a jeho liečebné účinky na srdce, cievy, astmu i tlak!

Hľuza so štípľavou príchuťou, ktorá prebudí chuť k jedlu, posilní a aktivuje výbežky (klky)

Desať mýtov o vegetariánoch, veganoch a strave bez mäsa

Mýtus 1) Ľudia na mäsitej strave majú menší výskyt srdcovocievnych ochorení ako vegetariáni. Fakt: „U

Trápi Vás akné, škvrny alebo jazvy na tváry??Toto Vám pomôže!

Ochorenie kože sprevádzané rôznymi symptómami, v závislosti od typu akné. Najčastejšie sú to uhry

Skleróza multiplex – 28 krokov pre úspešné vyliečenie

Protokol liečby sklerózy multiplex 1 – Terapeutická hladovka 5 až 42 dní. (Hladovka viac ako

Psoriáza: 8 najčastejšie príčiny a účinné spôsoby liečby

Psoriáza je klasickým príkladom hyperproliferatívnosti (prílišného obnovovania sa buniek) kože. Rýchlosť bunkového delenia v

Myom, cysta na maternici, či kvasinková infekcia?Riešenie problému spočíva…

Myóm je nezhubný svalový nádor. Zvyčajne je ľahko liečiteľný zmenou životného štýlu. Konvenčná ortodoxná medicína

Ak konzumujete rastlinné nátierky a margaríny, mali by ste vedieť toto…

ez ohľadu na výrobcu a na deklarovanú kvalitu, tieto „maslá“ sú považované za zdraviu veľmi

9 dôkazov ako vitamín C ničí rakovinu!

5. augusta 2008 sa vo svetovej tlači objavila pre mnohých bezosporu senzačná správa. Hovorila o

Poznáte 12 metód prírodnej liečby a znižovania bolestí pri reume a artritíde?

1. Strava a artritída Strava sa považuje za najdôležitejší prvok pri artritíde či už hovoríme

Poznáte pravdu o vitamíne C? Mnoho doktorov stále…

Mnohí ste si iste všimli celý rad protichodných informácií o vitamíne C. Zopár lekárov

Toto sa deje s vaším telom, keď vypijete coca colu…

Chcete byť zdraví? Pitie sladených bublinkových nápojov je pre vaše zdravie zlé z viacerých dôvodov

Vedeli ste, že keď začnete piť vodu na lačno tak…

V Japonsku je bežné piť vodu každé ráno a to hneď po prebudení sa.

Poznáte pravú príčinu vzniku rakoviny? Ako zabrániť…

(Alebo ako metabolická medicína hľadí na mechanizmus rozvoja rakoviny) Zdravie je úžasné vlastníctvo. Ono ale